Interne Geneeskunde

Algemeen

BorstholteDe term ‘interne’ slaat op de inwendige borst- en buikorganen. Borstorganen zijn longen (met de hogere luchtwegen) en hart. Buikorganen vooral het maag-darmkanaal (met de alvleesklier), de lever (en de galblaas) en de nieren (met de urinewegen en de blaas).

Onderzoek

Het klinisch onderzoek op deze organen gebeurt door te kijken (ademhaling en vormafwijkingen), te voelen (buik) en te luisteren met de stethoscoop.

endoscopie

 

 

Daarnaast staan de echo, de endoscopen en het digitale röntgentoestel tot onze beschikking. Zie hiervoor ook onder 'orthopedie'.

 

 

 

Verder onderzoek is mogelijk op de uitscheidingsproducten zoals urine en ontlasting. Ook het bloedbeeld vertelt veel over de werking van de organen. Zie 'Laboratorium'

ECG

 

Bij hartproblemen maken we gebruik van ECG-apparatuur, waarmee we een hartfilmpje maken van de elektrische signalen die de hartspier aansturen.

Afwijkingen in dit beeld vertellen ons wat er precies mis is met het hart.

 

 

 

Behandeling

Deze is vaak medicamenteus of operatief. Dit laatste vooral bij acuut optredende ziektebeelden zoals de maagtorsie (maagkanteling), vreemde voorwerpen in het maag-darmkanaal of urinewegen en bij tumoren.

Diëten spelen een belangrijke rol in de diergeneeskunde. Soms omdat enkel en alleen een aangepast dieet al afdoende is, om het heersende probleem te tackelen of het ontstaan ervan juist te voorkomen.

Maar vaker is een dieet als hulpmiddel te gebruiken, om het ziektebeeld te helpen bestrijden. Zo kan het medicijngebruik beperkt worden, hetgeen naar onze mening beter is voor de patiënt.