Schmallenberg

Sinds 1 december 2011 wordt in Nederland een nieuwe dierziekte aangetroffen bij misvormd geboren schapenlammeren. Zij hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. Het virus is vermeld naar de Duitste plaats Schmallenberg, waar het virus in november ook bij runderen werd aangetroffen. Het Schmallenbergvirus kan ziekte veroorzaken bij zowel kalveren, geiten- als schapenlammeren. Dit virus is ook de oorzaak van de ‘koeiendiarree’ die eerder dit jaar werd aangetroffen bij rundvee in Nederland en Duitsland. Het risico van het Schmallenbergvirus bij mensen lijkt klein. Bij contact met dieren worden de gebruikelijke hygiënemaatregelen aangeraden.

Dierhouders zijn verplicht zich te melden bij de NVWA wanneer misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren worden geboren. Dit gaat om een goed beeld te krijgen van de ernst, aard, geografische spreiding van het Schmallenbergvirus.

Eind januari 2012 is er bij twee misvormd geboren kalveren Schmallenbergvirus aangetoond. Omdat runderen een langere dracht hebben dan schapen, worden de problemen daar nu pas zichtbaar.

Volgens de Gezondheidsdienst lijkt het virus op zijn retour: het aantal meldingen neemt langzaam af. Ook is het percentage afwijkende lammeren op bedrijven die onder verdenking van Schmallenberg staan, de laatste anderhalve week laag. In ons gebied gaat het lammerseizoen eind februari van start, dus  hopelijk ontspringen wij de dans!  Een misvormd lam kan natuurlijk problemen geven bij de verlossing en daarvoor kunt u het VCHN altijd bellen.

Bron: NVWA,Nederlandse Voedsel- en Warenwetautoriteit

Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie