Bel voor een afspraak of spoed 0227 58 12 34

Afgelopen weekenden in Drenthe geweest. Het dak ging er af! Niet dat er gefeest werd, het dak voldeed niet meer aan de gestelde eisen. Behalve dat er af en toe kleine lekkages waren, vooral bij zwaar weer, was het plaatwerk zo dun, dat het in de zomer graag de warmte binnen liet als de zon op het dak scheen en dat vooral in de winter de opstijgende warmte veel te gemakkelijk de vrijheid naar buiten vond. De pannen. Die waren nog goed. De panlatten duidelijk minder…

Er komt een goed geïsoleerde dakbedekking voor terug. En weer dezelfde pannen. Door breuk en de verhoging van het dak (veel dikkere isolatie) komen we er tekort, maar huisjes genoeg in de buurt met dezelfde pannendak en dus ook hetzelfde probleem. Omdat er eigenaren van naburige huisjes in het verleden bij het renoveren wel hadden besloten om ook de pannen te vervangen en Nederlanders niet graag iets weggooien….

Het hele proces begon met het verwijderen van de plakkaten huislook en de zonnepanelen eerder dit jaar, samen met zoon Anne Jon. We hadden ze er zelf opgelegd en haalden de hele installatie er dan ook weer zelf af. Het zijn de vroegere, inmiddels 20 jaar oude panelen van ons woonhuis en daar had ik ze ook al twee keer in handen gehad, omdat bij de uitbouw van de praktijk elf jaar geleden alle dakpannen zijn vervangen. En later nieuwere zonnepanelen zijn geplaatst. De historie herhaalt zich hier weer.

Onder één van de zonnepanelen nestelde een kwikstaart die duidelijk haar ongenoegen uitte over de actie. Niet leuk. Later, bij het verwijderen van de pannen wemelt het van de wespennesten en die uitten ook hun ongenoegen, maar op een heel andere manier. Als Jolanda na twee weken de op het gras gestapelde pannen door haar handen laat gaan, om ze te ontdoen van veertig jaar vuil en mos, hebben zich al hele kolonies oorwurmen en pissebedden in de donkere vochtige spleten gesetteld. Duizenden. En steevast is de onderste pan het dak van een leger rode bosmieren.

De meest duidelijke lekkage zat bij de schoorsteen. Van buitenaf was er al het nodige gedaan, maar binnen heb ik twee plafondplaatjes en wat aftimmerplanken verwijderd om de schade te herstellen. Een flinke bak vol met bende kwam er achter vandaan, achtergelaten door een groep vleermuizen die naast de schoorsteen naar binnen konden. Opgeruimd en weer dicht getimmerd.

Het is hier over het algemeen heerlijk rustig. En als de renovatie klaar is, gaat dat weer zo zijn. Het is een zogenaamde recreatiewoning, maar we weten het maar al te goed, het wordt permanent bewoond.

Jan Anne Schoonhoven, dierenarts

18 juni 2019

Back to Top